-A A A+

בית הכנסת אייזנברג נחנך 

ראש ממשלת תורינגיה בודו רמלוב, שרלוטה קנובלוך ואורחים נכבדים נוספים כיבדו בנוכחותם את טקס חנוכת בית הכנסת אייזנברג ב-Waldkliniken Eisenberg 

היום, יום ראשון, חנכה מרפאת Waldkliniken Eisenberg את בית הכנסת אייזנברג במבנה החדש שלה בתפילה מסורתית ובטקס חגיגי. לאחר העברת המפתח הסמלית מידיו של הרב יצחק אהרנברג התחייב ראש הממשלה בודו רמלוב לשמור על תרבות הכנסת האורחים והפלורליזם האופיינית של תורינגיה כלפי בני כל הדתות: 
זהו סמל בולט של סובלנות ותרבות של פתיחות. 
 

הודעה לעיתונות (pdf)

לדף

הבית